начало » Актуални теми

Защо службата по трудова медицина е толкова важна?
28.04.2012

Превенцията на риска е с най-голяма тежест за осигуряването на безопасност на труда

Напоследък все повече се говори за безопасността по време на работа и за това как да запазим здравето

на работниците и служителите във фирмата си.

 

Още преди приемането на България в Европейския съюз българското законодателство, свързано с

безопасните условия на труд, се хармонизира изцяло с европейското.

 

През 2010-2011 г. Международната организация ISSA, заедно с германските DGUV и BGETEM, правят

проучване на тема „Разходи и ползи от инвестициите в областта на безопасността и здравето при

работа”, публикувано в официалния уебсайт на ISSA. Проучването разглежда въпроса

за това как осигуряването на безопасност и здраве на работното място помага

не само на работещите, но и на самите работодатели.

 

Ето и част от резултатите от проучването:

 

Фиг. 1 Влияние на трудовата медицина при отделни икономически дейности

 

Както се вижда от графиката, превенцията има отчетлив ефект върху материалното производство (Производство, Транспорт, Складиране).

 

На следващата графика са показани водещите ефекти (директни) от превенцията - намаляване на риска, намаляване на опасното поведение и инцидентите на работното място. Други положителни ефекти (индиректни)

са подобряване на фирмения имидж и култура.

 

 


Фиг. 2 Ефекти от осигуряването  на безопасност и здраве в рамките на дадена фирма

 

Като успешен съветник и сътрудник в осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд се явява службата по трудова медицина. С нейна помощ старанието на работодателите да постигнат оптимални условия

на труд се реализира по-лесно. В службите работят специалисти с необходимите познания

по безопасност и здраве при работа, които да консултират и подпомагат работодателите.

 

Всяка година в Европейския съюз се регистрират 6,9 милиона злополуки на работното

място и още повече случаи на професионални заболявания. Икономическите разходи,

в следствие на тези инциденти, се изчисляват на над 490 милиарда евро.

За сметка на това, здравето и човешкия живот нямат измерими величини, те са безценни!

 

Нека със съвместни усилия да запазим здравето и живота на работещите!

 

 

 

Сподели:


big_logo4big_logo6big_logo7big_logo3big_logo2big_logo6
дизайн и програмиране: УебДизайн