начало » Актуални теми

Какво представляват стресът и психосоциалните рискове на работното място?
28.04.2014

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Стресът на работното място се проявява, когато изискванията към работника надвишават неговите способности да се справи с тях. Стресът е една от най-важните последици от неблагоприятна психосоциална работна среда — не на последно място поради факта, че работниците, които са изложени на продължителен стрес на работното място, могат да бъдат засегнати от сериозни психически и физически здравословни проблеми.


 


Психосоциалните рискове са свързани с отрицателни психологически, физически и социални последици, които се дължат на неблагоприятна организация и управление и недобър социален контекст на работното място, включително, но без да се ограничава до:


 


• Работа при наличие на прекалено много изисквания и/или недостатъчно време за изпълнение на задачите;


• Противоречиви изисквания и липса на яснота относно ролята на работника;


• Несъответствия между изискванията за работата и компетентността на работника — непълноценното използване на уменията на работниците може да бъде източник на стрес точно толкова, колкото и свръхнатоварването им;


•Липса на участие при вземането на решения, които засягат работника, и липса на влияние върху начина, по който се извършва работата;


• Самостоятелна работа, особено когато се работи с членовете на обществото и клиенти, и/или работникът е обект на насилие, извършено от трето лице, което може да се изрази във вербална агресия, нежелано сексуално внимание и заплаха от или действително физическо насилие;


• Липса на подкрепа от страна на ръководството и колегите и лоши междуличностни взаимоотношения;


• Психически или сексуален тормоз на работното място — поставянето в положение


на жертва, унизителното, подронващото авторитета или заплашително поведение на преки ръководители или колеги към служител или група от служители;


• Несправедливо разпределение на работата, на премии, на повишения в длъжност или възможности за кариера;


• Неефективна комуникация, незадоволително управлявана организационна промяна и несигурност на работното място;


• Трудности при съчетаване на ангажиментите на работното място и домашните ангажименти.


 


Важно е да се подчертае, че психосоциалните рискове не следва да се бъркат със здравословната, поставяща предизвикателства, но подкрепяща работна среда, която стимулира работниците и служителите и насърчава тяхното развитие и постигането на резултати според максималните им способности.


 


Настоящата публикация е част от ръководството на кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса“ за периода 2014—2015 г., организирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), която цели да помогне на служителите, ръководителите, работниците и представителите на работниците при разпознаване и управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място.


https://www.healthy-workplaces.eu/bg


 

Сподели:


big_logo4big_logo6big_logo7big_logo3big_logo2big_logo6
дизайн и програмиране: УебДизайн