начало » цени

  • Стандартно договорите се сключват за срок от 1 година, а при желание на клиента - до 3 години.
  • Цената се формира според броя работещи, броя на обектите, дейността на фирмата и обема от услуги на  СТМ.
  • Обучението на длъжностното лице по БЗР, лицата, провеждащи инструктажи, и членовете на ГУТ/КУТ се включват в цената на договора.
  • Измерванията на факторите на работната среда, електрическите и други измервания не се включват в цената на договора.
  • Измерванията се извършват от външни акредитирани лаборатории по избор на клиента.
big_logo4big_logo6big_logo7big_logo3big_logo2big_logo6
дизайн и програмиране: УебДизайн