начало » Всички статии

ВАЖНО ПРЕЗ ЯНУАРИ!

ВАЖНО ПРЕЗ ЯНУАРИ!

Д-р Чернаева участва в Международната конференция „От Европейската към Националната здравна политика“

Международната конференция „От Европейска към национална здравна политика“ е важен социален и научен форум, който включва дейности и сесии, фокусирани върху обмен на опит, идеи и добри практики.

СТМ Вита участва в Националната конференнция "Здравословни работни места за всички възрасти"

Събитието е част от Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. На конференцията присъства и екипът на СТМ Вита инженеринг.

Напо с поздрав в Европейската седмица за безопасност и здраве при работа

Филмът има за цел да покаже как да имаме по-здравословни и по-производителни работни места.

Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

Седмицата се провежда от 24 до 28 октомври и е част от кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“

28 април: Световен ден за безопасност и здраве при работа

Всяка година Международната организация на труда (МОТ) организира кампания на различна тема. За 2016- 2017 г. темата е "Здравословни работни места за всички възрасти".

ВАЖНО ПРЕЗ АПРИЛ!

30.04.2016 г. е крайният срок за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за 2015-та година

Излезе новата Заповед за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа 19-23 октомври 2015 г.

Знаехте ли, че в Европа стресът е вторият най-често съобщаван здравословен проблем, свързан с работното място?

ВАЖНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ!!!

Отмяна на Параграф 2а от Кодекса на труда

ВАЖНО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ!!!

Чл. 277 от Кодекса на труда отпада

Днес отбелязваме Световния ден на първата помощ

Повече информация относно събитията, предвидени от БЧК по повод празника, можете да намерите на http://www.redcross.bg/news/view.html?nid=22155

ВАЖНО ПРЕЗ ЮЛИ!!!

Крайният срок за получаване на Обобщен Анализ на здравното състояние на работниците е 30 юли

ПОКАНА - БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР

СТМ "Вита Инженеринг" организира БЕЗПЛАТЕН семинар по случай 1 май

28-ми април - Световен ден за безопасност и здраве при работа

"Присъедини се в изграждането на култура на превенция по безопасност и здраве при работа"

Срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се удължава

До 31 май 2015 г. се удължава срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 г.

ВАЖНО ПРЕЗ АПРИЛ!!!

На вниманието на работодателите

ВАЖНО ПРЕЗ МАРТ!!!

На вниманието на работодателите

СТМ „ВИТА ИНЖЕНЕРИНГ” УЧАСТВА В СРЕЩА НА ПРОЕКТ „ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО”

Целта на проекта е да направи трансфер на ноу-хау и експертен опит в здравния мениджмънт и профилактика на здравето на работното място от Швейцария.

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ КОНКУРСА ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ЗА 2014 г.

Непосредствено преди официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса се проведе и традиционната, трета по ред Годишна среща на Клубовете на специалиста по безопасност и здраве при работа, където членува и инж. София Костадинова от СТМ „Вита Инженеринг”.

ВАЖНО ПРЕЗ ЯНУАРИ!!!

На вниманието на работодателите

Какво представляват стресът и психосоциалните рискове на работното място?

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

БЕЗПЛАТЕН ОДИТ НА СЛУЖБАТА ВИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, ще се радваме да се свържете с нас до края на месеца, за да обсъдим евентуална бъдеща среща!

Защо службата по трудова медицина е толкова важна?

Превенцията на риска е с най-голяма тежест за осигуряването на безопасност на труда

big_logo4big_logo6big_logo7big_logo3big_logo2big_logo6
дизайн и програмиране: УебДизайн