Новини

Работа от дома - oценка на риска за здравето и безопасността при работа

17.10.2022
Оценката на риска за здравето и безопасността при работа е ангажимент на този, който възлага работата. Това задължение е в съответствие с основните принципи на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд в ЕС – първостепенна отговорност на работодателя.

Оценката на риска изисква интердисциплинарен подход. Необходимо е да се познава нормативната уредба, особеностите на конкретната трудова дейност, въздействието на различни фактори върху човешкото здраве. В Оценката на риска съгласно Наредба 5 се включват:
1. работните процеси;
2. работното оборудване;
3. помещенията;
4. работните места;
5. организацията на труда;
6. използването на суровини и материали;
7. други странични фактори, които могат да породят риск.
 
В наредбата е посочена и периодичността за оценяване на риска. Важно е да се отбележи, че Оценката на риска не е еднократен акт или просто папка на рафта с документи, а непрекъснат процес на обследване на трудовия процес и снижаване на рисковете от него.
 
Практиката показва, че най-често Оценката на риска се възлага с договор на Службата по трудова медицина, обслужваща предприятието. Необходимо е добро сътрудничество между СТМ и представители на работодателя за да се постигне задълбочен анализ на риска и да се осигури неговото намаляване. Оценката на риска е основен инструмент за подобряване на безопасността при работа и опазване на здравето на работещите.
 
В случай на работа от дома, за изготвяне на  Оценка на риска е необходимо участието и на самия работещ, доколкото той споделя отговорността за условията на труд. В Кодекса на труда са предвидени съответните права и задължения на работещия:
 
- работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция "Инспекция по труда";
 
-  работодателят и/или негов представител, представителите на синдикалните организации, представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място в рамките на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор при задължително предварително уведомяване на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие.
 
- работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.
 
 
Всички новини

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Служба по трудова медицина "Вита Инженеринг"

гр. София 1505
ул. "Драговица" №9 (Вита База 1)
Телефони:
+359 2 960 49 94
+359 888 500 245
Е-mail: [email protected]

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах