Препоръки от СЗО във връзка с разпространението на COVID-19 насочени към осигуряване на здраве и безопасност при работа

През януари 2020 г. СЗО обяви огнището на ново коронавирусно заболяване в провинция Хубей, Китай, за критична ситуация в областта на общественото здравеопазване, пораждаща международна загриженост. СЗО заяви, че има висок риск от разпространение на коронавирусното заболяване през 2019 г. (COVID-19) и в други страни по света.

Връчване на Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа 2019

Събитието е посветено на добрите практики в областта на безопасните и здравословни условия на труд

ВАЖНО ПРЕЗ ЯНУАРИ!

ВАЖНО ПРЕЗ ЯНУАРИ!

Д-р Чернаева участва в Международната конференция „От Европейската към Националната здравна политика“

Международната конференция „От Европейска към национална здравна политика“ е важен социален и научен форум, който включва дейности и сесии, фокусирани върху обмен на опит, идеи и добри практики.

big_logo4big_logo6big_logo7big_logo3big_logo2big_logo6
дизайн и програмиране: УебДизайн